Chào mừng bạn đến với Ubra, để thuận tiện hơn cho khách hàng và chúng tôi, quý khách hàng vui lòng đọc qua những điều khoản mà Ubra quy định dưới đây.

Mc đích thu thp thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

– Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng. 

– Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. 

– Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi. 

– Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng. 

Phm vi thu thp thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hàng đặt hang trên website : Ubra.us( liệt kê đúng các trường khách hàng điền vào chỗ giỏ hàng- Nếu có đăng nhập đăng ký thì điền các trưởng khi khách hàng đăng ký tài khoản )  

Thông thường : 

  • Họ  tên : 
  • Địa chỉ email :
  • Số điện thoại :
  • Địa chỉ : 

Thi gian lưu tr thông tin

Ubra.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ/ Hàng hóa  cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp. 

Nhng người hoc t chc có th được tiếp cn vi thông tin đó

– Đối với các bên vận chuyển, sẽ cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa như Tên, địa chỉ và số điện thoại. 

– Đối với nhân viên công ty sẽ có các bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

Địa ch ca đơn v thu thp và qun lý thông tin

Tên doanh nghiệp: Ubra

Trụ sở chính: The Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Phương thc và công c để người dùng tiếp cn và chnh sa d liu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

– Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0356863396

– Gửi mail:  hotro@ubra.us